Wie zijn wij?

Katrien Dedeyne is al van jongs af aan geïnteresseerd in alles wat gezondheid en goede zorg voor de mens aangaat. Haar interesse gaat niet alleen uit naar het fysieke aspect, maar ook naar de mentale, de sociale en de spirituele dimensie van gezondheid. Voor Katrien begint gezond zijn met gelukkig zijn. Dat houdt in dat een mens naar zijn hart, zijn lichaam en zijn ziel leert luisteren, én dat hij daartoe zijn verstand gebruikt. Katrien ervaart het leven als één lang, boeiend groeiproces.

Katrien, moeder van vier kinderen, is een creatieve duizendpoot boor-devol initiatief. Ze had o.a. een hoedenwinkel, studeerde voor verpleegkundige, was apotheekassistente en volgde de zeer waardevolle opleiding tot stress formatting practitioner. Katrien werkte ook al vijf jaar in komboechabrouwerij ‘Komboefarma’ van Daniël Follebout (en welke wij overgenomen hebben toen Daniël in pensioen ging). Wat Katrien ook doet, het zachte en zorgende is en blijft haar altijd eigen.

Katrien is ervan overtuigd dat meer wederzijds respect en meer samenwerking tussen de reguliere en de zogenaamde ‘alternatieve’ geneeskunde de gezondheid van ons allen ten goede zou komen.

Martin De Graeve is de partner van Katrien. Hij is een grote steun, zowel professioneel, bij de opbouw van Irminhildis, als in Katrien’s persoonlijk leven.

Martin heeft een erfelijke aandoening aan zijn gewrichten, waardoor hij al zesentwintig operaties ondergaan heeft. De operaties zijn technisch zeer goed uitgevoerd. Door goede ‘alternatieve’ nazorg is er nu nog spectaculaire vooruitgang voor Martin gerealiseerd. Martin is daardoor het beste voorbeeld van wat mogelijk is als reguliere geneeskunde aangevuld wordt met ‘alternatieve’ geneeskunde. Ook het drinken van komboecha en PKtje heeft Martin enorm geholpen, waardoor hij extra gemotiveerd is om Irminhildis te helpen verwezenlijken.

Martin is iemand die door zijn opbouwende ingesteldheid telkens weer de zwaarste hindernissen overwint.

Koen Vandevelde is een mens met een rijke achtergrond en ontelbare interesses (houtsculptuur, kandidaturen ingenieursstudie, viool, zang, auteur van boek over mystiek, opleiding in de psycho-therapie,…). De rode draad doorheen al zijn fascinaties is zijn passie voor schoonheid. “Schoonheid zal de wereld redden” is het bekende citaat uit ‘De Idioot’ van Dostojewski. Het verwoordt Koen’s grootste overtuiging dat we de wereld inderdaad zullen redden, als we meer in schoonheid en dus waarachtigheid zullen leven en 

handelen, als we de schoonheid in onszelf, in het gelaat van de ander en in de hele schepping zullen zien.

Bomen, in al hun vormen en hun seizoenen, nemen een merkwaardig grote plaats in in Koen’s leven. Als Koen bij bomen is, of er levende structuren mee kan aanleggen, of zich via hout kan uitdrukken, dan voelt hij zijn ziel. Het is een verhaal apart.

Een ongeval leidde tot een posttraumatisch stress syndroom (ptss). Een ptss snijd je gedeeltelijk af van je lichaamservaring. Je merkt wel dat bepaalde dingen niet meer lukken, dat je hier en daar (veel) last hebt, dat je vaak heel veel in je hoofd leeft en je energie laag is, maar je voelt niet waarom. Tot de juiste diagnose gesteld wordt en je via gezonde hulp toch doorbraken begint te maken. Zo werd het langzaam weer in contact komen met het eigen lichaam een groot en dankbaar thema in Koen’s leven.

Wezenlijk voor Koen is het telkens weer leren contact maken met de eigen essentie. Het opent deuren naar de anderen en het andere.